Custom History

Tvorba rodokmenů

Úvod | Nabízené služby | Ceník | Kontakt


Úvod

Zajímáte se o historii? Chcete vědět, čí krev Vám koluje v žilách? Kdo byli Vaši předkové, kde žili, čím se živili, kdy se narodili, měli svatbu a zemřeli? Odpovědi nejen na tyto otázky Vám vyhledá zkušený tým genealogů.

Náš tým se skládá z lidí, kteří se dlouhodobě zajímali a zajímají o historii a historické vědy včetně genealogie. Tyto naše zájmy se staly i předmětem oborů, které jsme vystudovali na VŠ. O Vašich předcích tedy nebudou bádat amatéři, ale vystudovaní profesionálové s dlouholetými zkušenostmi, kteří Vám vytvoří rodokmen podle Vašeho přání, poskytnou nejen dohledání otcovské linie, vývody a rozrody, ale v rodinné kronice také zasadí historii Vašeho rodu do „velkých dějin“, či nastíní dějiny obce, ve které se Váš rod usídlil.

Nabízené služby

Naše nabídka je široká a záleží jen na Vašem přání, co budete chtít v pramenech vyhledat. Pro představu zde uvádíme nejčastěji žádané typy genealogických výzkumů.

Otcovská linie

V otcovské linii se od výchozí osoby (=střen) dohledává otec, děd, praděd atd. a jména jejich manželek.

Otcovská linie

Vývod

Vývod zahrnuje všechny předky výchozí osoby (=střen), tj. rodiče, prarodiče, praprarodiče…

Vývod

Rozrod

Rozrod zahrnuje potomky výchozí osoby či manželského páru. U rozrodu je možné sledovat pouze dané příjmení (tj. nejsou sledováni další potomci vdaných dcer), nebo sledovat úplně všechny potomky.

Rozrod

Všechny údaje Vám v základní formě zpracujeme do rodového stromu ve formě jpg nebo pdf a také je obdržíte ve formě GEDCOM (formát genealogických programů, které jsou volně stažitelné na internetu). V případě zájmu Vám vypracujeme také rodinnou kroniku, která bude podle Vašeho přání obsahovat vyprávění o Vašich předcích, historii obcí, ve kterých žili, mapy…

Začínajícím amatérským genealogům také nabízíme pomoc při dohledání či přečtení jednotlivých záznamů.

Amatérským genealogům, kteří nemohou nebo nemají čas cestovat, nabízíme dohledání konkrétních záznamů v archivu.

Ceník

Genealogický výzkum a jeho zpracování

Digitalizovaný matriční záznam150 Kč
Nedigitalizovaný matriční záznam250 Kč
Normostrana (1800 znaků) rodinné kroniky, historie obce200 Kč
Tisk rodokmenu, rodinné kronikydle rozsahu a požadovaného provedení

Podle tohoto ceníku lze poměrně přesně spočítat konečnou cenu rodokmenu, neboť k těmto cenám nejsou připočítávány již žádné další poplatky. Většina matrik na území ČR je navíc již zdigitalizována, takže lze počítat s nižší cenou za matriční záznam. Pokud ale bude nutné využít pro výzkum nedigitalizované matriky, je zákazník vždy předem informován a je s ním domluven další postup prací (např. ukončení dané větve), takže má své výdaje neustále pod kontrolou. Před započetím naší práce si navíc můžete stanovit horní cenový limit, který nebude překročen.

Zpracování jednoho matričního záznamu (narození, svatba, úmrtí) zahrnuje zanesení všech důležitých informací (jména, data, povolání, bydliště,…) do Vašeho rodinného stromu. Dále je připojen slovníček, v kterém jsou vysvětleny všechny dnes již běžně nepoužívané pojmy. Bezplatně pak přikládáme obrázek každého námi zpracovaného matričního záznamu.

Dříve než začneme pracovat, potřebuje od Vás základní informace (jména a životopisná data, bydliště,…) o Vašich předcích. Tyto informace lze nejlépe získat z rodných, oddacích či úmrtních listů. Pokud Vámi dodané údaje nepřeklenou období tzv. živých matrik (cca 100 let), budeme od Vás potřebovat plnou moc, pro výzkum v živých matrikách uložených na obecních úřadech. Samozřejmostí je, že Vámi dodané informace zaneseme do rodinného stromu zcela zdarma.

Je také potřeba si uvědomit, že vypracování rodokmenu si žádá svůj čas. Standardní dodací lhůta pro rozsáhlý rodokmen (nad 50 matričních záznamů) je půl roku, pro méně rozsáhlé práce 4 měsíce. V případě dárků „na poslední chvíli“ proto nabízíme dárkové poukazy nebo expresní vyhotovení za příplatek (nutná je vždy individuální dohoda).

Příklad cen

Př. č. 1: Otcovská linie do 5. generace s údaji o narození, svatbě a úmrtí – max. 15 záznamů
Zákazník (střen) dodal veškeré informace o svém dědečkovi, dohledáváno tak bylo pouze 9 digitálních matričních záznamů celkem za 1350 Kč. Zákazník tak získal veškeré údaje v otcovské linii až po svého praprapradědečka a navíc i informace o dalších předcích obsažené v matričních záznamech – rodiče praprapradědečka, rodiče a někdy i prarodiče všech manželek,…

Př. č. 2: Otcovská linie do 7. generace jen s údaji o narození – max. 7 záznamů
Přání zákazníka (střena) bylo jasné, toužil znát co nejvíce jmen v otcovské linii, za co nejméně peněz. Dohledávány tak byly pouze záznamy o narození v otcovské linii. Střen dodal dostatečné informace o svém dědečkovi a tak bylo dohledáno pouze 5 digitálních matričních údajů za 750 Kč. Z dohledaných údajů se zákazník dozvěděl jména a data narození mužů v otcovské linii až po svého praprapraprapradědečka a u některých i jména jejich manželek.

Př. č. 3: Otcovská linie do 5. generace s údaji o narození, svatbě a úmrtí včetně manželek – max. 25 záznamů
Zákazník (střen) dodal veškeré informace o svém dědečkovi, dohledáváno tak bylo 15 digitálních matričních záznamů celkem za 2250 Kč. Zákazník tak dostal veškeré údaje v otcovské linii o svých mužských předcích a jejich manželkách a to až po svého praprapradědečka. Navíc získal i informace o dalších předcích obsažené v matričních záznamech – rodiče praprapradědečka a prapraprababičky, rodiče a v mnoha případech i prarodiče všech manželek,…

Př. č. 4: Vývod do 4. generace – max. 75 záznamů
Zákazník (střen) si přál znát své předky ve všech liniích a dodal veškeré informace o svých prarodičích jak z otcovy, tak z matčiny strany. Dohledáváno tak bylo 60 digitálních matričních záznamů celkem za 9000 Kč. Zákazníky, kteří si přejí znát veškeré své předky, co nejvíce do minulosti, chceme na tomto místě upozornit, že se může stát, že některé větve se nemusí podařit v matrikách dohledat. Na druhou stranu je ale možné v matrikách dojít cca do poloviny 17. století a v případě, že žádná větev postupem doby nevymizí, je počet dohledávaných záznamů mnohdy ohromující. Např. vývod do 5. generace max. 155 záznamů, do 6. generace max. 315 záznamů, do 7 generace max. 635 záznamů,…

Pomoc amatérským genealogům

Přečtení a přepis dodaného matričního záznamu70 Kč

Dohledání konkrétního matričního záznamu v archivu pro amatérské genealogy, kteří nemohou nebo nemají čas cestovat, lze domluvit individuálně podle počtu dohledávaných záznamů a požadavků na rychlost dodání.

Amatérským genealogům dále samozřejmě nabízíme možnost pokračovat v jejich již rozpracovaném rodokmenu a to za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v ceníku výše.

Kontakt

Jelikož naše práce často vyžaduje mít vypnuté mobilní telefony (v archivech, na úřadech či v knihovnách), upřednostňujeme první kontakt pomocí e-mailu rodokmeny@customhistory.cz nebo kontaktního formuláře.

Zanechte nám prosím zprávu, nebo Vaše telefonní číslo s dobou, kdy si přejete být kontaktováni, a my se Vám ozveme.